Бездоганна репутація/Excellent reputation
Кращий сервіс/Вest service
ПП "Інтерес-Центр"
Наше підприємство як юридична особа було створено у 2009 році. Головною спеціалізацією являється переробка зерна олійних культур та виробництво олії, продаж високоякісних кормів ТОВ «ПВІ Україна» та впровадження на ринку України високоекологічного поліпшувача ґрунту UGmax. Для досягнення своїх цілей і ефективного вирішення поставлених завдань наше підприємство об'єднує досвід ринкової економіки, демократизації суспільства з професійними навичками і знаннями як вітчизняних так і закордонних спеціалістів. ПП "Інтeрес-Центр" відрізняється унікальною культурою поваги до споживача, який обирає нашу продукцію, культурою поваги до себе, до власного імені й до своєї праці. Our company as a legal entity was established in 2009. The main specialization is the processing of grain of oilseeds and oil production, the sale of high quality feeds by PVI Ukraine LLC and the introduction of the UGmax high-environmental improver in the Ukrainian market. To achieve our goals and effectively address our tasks, our company combines the experience of a market economy, the democratization of a society with professional skills and knowledge of both domestic and foreign specialists. "Interres-Center" has a unique culture of respect for the consumer who chooses our products, a culture of respect for himself, to his own name and to his work.
ПВІ Україна
ПВІ Україна надійний партнер ПП "Інтерес-Центр". Підприємство є оним із провідних виробників кормів та кормових добавок. Лише в Польші фірма володіє чотирма комбікормовими заводами, які забезпечують беспосередньо ,або через мережу дістриб'юторів тваринницьких господарств на теріторії всієї Польші , а також експортують свої продукти в країни Східної Європи. Мета фірми - співпраця з споживачами з найсильнішою ринковою позицією для яких якість має ключове значення (фірма має систему забезпечення якості ISO 900). PVI Ukraine is a reliable partner of the "Interest-Center". The company is one of the leading producers of feed and feed additives. Only in Poland, the company owns four feed mills that provide either directly or through a network of livestock breeders in the whole of Poland, as well as export their products to Eastern European countries. The purpose of the company is to cooperate with the consumers with the strongest market position for which quality is of key importance (the company has a quality assurance system ISO 900).
ФОП Волошин В.О.
Новітнє обладнання та постійний контроль якості забезпечує конкурентноспроможність виробництва та створює оптимальні умови для бажаючих переробити насіння соняшника. Високі показники виходу олії та макуха, характерні для виробництва, доступні розцінки за переробку - запорука ефективної і постійної співпраці між нашим підприємством і виробниками соняшникового насіння. Вдале розміщення, наявність усього ланцюга виробництва, від приймальних ваг до зберігання та видачі готової продукції створює оптимальні умови для наших клієнтів з Уманського, Христинівського, Маньківського, Тальнівського та Жашківського районів Черкаської області, та і з ближніх районів Київської, Вінницької, Кіровоградської та Одеської областей. Налагоджена співпраця із зарубіжними партнерами, які закупляють олію до Польщі, Італії, Німеччини та інших країн. The latest equipment and constant quality control ensures the competitiveness of production and creates optimal conditions for those who wish to recycle sunflower seeds. High rates of yield of oil and cake, characteristic for production, affordable processing costs are a guarantee of effective and continuous cooperation between our enterprise and producers of sunflower seeds. Good location, the presence of the whole chain of production, from the receiving weight to the storage and delivery of finished products creates the optimal conditions for our clients from Uman, Khrystynivsky, Mankovsky, Talne and Zhashkiv districts of the Cherkasy region, and from the near districts of Kyiv, Vinnitsa, Kirovograd and Odesa regions. . We have established cooperation with foreign partners who purchase oil in Poland, Italy, Germany and other countries.
АГРАРІЙ СВПП
Місія АГРАРІЙ СВПП – бути лідером у виробництві сільськогосподарської продукції в Україні через досвід та інновації, працюючи в єдиній команді та керуючись принципами прозорості та відповідальності перед співробітниками й суспільством. The mission of AGRARIUM is to be a leader in the production of agricultural products in Ukraine through experience and innovation, working in a single team and guided by the principles of transparency and accountability to employees and society.

РАДІ ВІТАТИ ВАС НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"ІНТEРЕС-ЦЕНТР"!
Все, що ми робимо - виключно для задоволення потреб наших клієнтів. Висока якість виробленої та пропонованої нами продукції - головний принцип роботи нашої компанії.  Підприємство постійно знаходиться в процесі удосконалення якості послуг, що надаються партнерам, а впровадження найновітніших технологій у бізнес-процеси та внутрішня енергія команди професіоналів забезпечують прогресивний розвиток. Ми не тільки задовольняємо покупця, а й намагаємося перевершити його очікування.  Найважливіший принцип у нашому веденні бізнесу -          

 «Ми гарантуємо Вам високу якість обслуговування».

Прагнемо постійного розвитку та приймаємо нові великі виклики,  і впевнені у досягненні наших цілей з непохитною пристрастю та винахідливістю. Ми створюємо синергію через відчуття "спільності", що розвивається взаємним спілкуванням  в компанії та співпрацею з нашими діловими партнерами. 

 Соціальна орієнтація  проявляється в рівних можливостях для кар’єрного зростання кожного працівника, соціальній захищеності, гідному рівні оплати та умовах праці.

 

 

Ми цінуємо кожного та поважаємо Ваші інтереси.

 Детальна інформація про нас в розділі "Контактна інформація".

 

                                                                                                                               .